January 14, 2024

איפה כדאי להשקיע בנדל״ן בשנת 2024

השקעה בנדל”ן היא השקעה פופולרית מאוד, אך היא גם השקעה שרירה. מה זה אומר? שוק הנדל”ן נתון לתנודות, המחירים יכולים לעלות או לרדת באופן משמעותי. עם זאת, חשוב לזכור שגם השקעות אחרות, כגון מניות או אג”ח, נתונות לתנודות. השרירות בנדל״ן נובעת ממספר גורמים – גורמים כלכליים: עליית הריבית, אינפלציה או מיתון. גורמים פוליטיים: אירועים פוליטיים […]

איפה כדאי להשקיע בנדל״ן בשנת 2024 Read More »

ניהול עסקי – איך לנהל עסק מהצעד הראשון

לאחר שהחלטתם לפתוח עסק (שלב א׳ – לפתוח עסק/ עוסק מורשה) מגיע שלב ב׳ – לדעת לנהל אותו. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לסוף שנת 2022 היו בישראל 625,000 עסקים בענפים מסחר, תעשייה, שירות לציבור וחקלאות. לכל עסק חזון ייחודי משלו והם נבדלים במוצר, בשירות, במטרה ועוד. המכנה משותף לכלל העסקים הוא שעל

ניהול עסקי – איך לנהל עסק מהצעד הראשון Read More »

Skip to content