קרן צפונה-דרומה למימון עסקים חדשים בהקמה ועסקים קיימים

עלון מידע קרנות סיוע לעסקים קטנים ולעסקים בהקמה

קרן דרומה-צפונה:

קרן “צפונה לעסקים” מעניקה הלוואות ותמיכה ניהולית לעסקים החל מתחילת 2008, ובתחילת 2009 הועתקה הפעילות גם לנגב, והוקמה הקרן השנייה – “דרומה לעסקים”. עד היום אושרו הלוואות למעל 180 עסקים בסך כולל של מעל 250 מיליון ₪. החברה, אשר הוקמה על-ידי מספר יזמים פרטיים ובראשם התעשיין מר איתן וורטהיימר, שמה לה למטרה ליזום, לתכנן ולעודד תהליכים ופרויקטים שיובילו לקידומן ולביסוסן של אוכלוסיות הגליל והנגב.

לאיזה עסקים הקרן מאשרת אשראי?

הקרן מעניקה הלוואות ותמיכה עסקית למפעלים ולעסקים יצרניים קטנים ובינוניים ומוטי ייצוא בפריפריה של מדינת ישראל, בצפונה ובדרומה. קרנות צפונה ודרומה שמו להן למטרה לתמוך בעסקים אשר בסיוע הקרן יוכלו לתרום לפריפריה ערך מוסף בר קיימא על-ידי הרחבת פעילותם, העסקת עובדים חדשים, פיתוח וייצור של מוצרים חדשים, הגברת הייצוא באופן ישיר או עקיף וחדירה לשווקים חדשים.

 
תנאי סףתנאי ההלוואותבטחונות
1. מחזור שנתי: עד 80 מיליון ₪.
2. מיקום גיאוגרפי – איזור הצפון והדרום.
3. עסק בעל ערך מוסף – עסקים מוטי ייצוא בעלי פוטנציאל צמיחה שביכולתם לתרום ערך מוסף משמעותי לעצמם וכן לסביבתם.
1. סכום מקסימלי:
2 מיליון ₪.
2. תקופת ההחזר: עד 60 חודשים.
3. תקופת גרייס:
עד 6 חודשים.
4. ריבית: פריים + 0.5%.
5. הבקשות יינתנו באמצעות מרחבים צפון ודרום של בנק מזרחי-טפחות.
1. עד 40% ביטחונות מטריאליים מסכום ההלוואה.
2. ערבות בעלים אישית על מלוא הסכום.
 
Skip to content