עלון מידע קרנות סיוע לעסקים קטנים ולעסקים בהקמה

קרן מדינה:

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה מעמידה הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים בעלי כדאיות כלכלית, אשר נמצאים בקשיי תזרים זמניים והלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. מתחילת פעילותה בסוף 2003 עד סוף 2010 אושרו הלוואות ל- 5,110 עסקים בסך כולל של מעל 1.6 מיליארד ₪.

לאיזה עסקים הקרן מאשרת אשראי?

ההלוואות ניתנות על ידי מדינת ישראל בשני מסלולים עיקריים: הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה והלוואות במסלול השקעות לעסקים קיימים.

בנוסף, ישנם 3 מסלולים נוספים:

מסלול לעסקים בהקמה

מסלול מהיר להלוואות עד 100 א’ ₪

מסלול שדרות ועוטף עזה.

 

תנאי סףתנאי ההלוואותבטחונות
1. מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪.
2. השקעת הון עצמי של 20% במסלול השקעה.
3. אין לעסק חובות שלא הוסדרו לרשויות המס.
4. חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל.
1. סכום מקסימלי: 750 אש”ח עבור עסקים עם מחזור עד 15 מ’ ₪.
2. 5% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 15-22 מיליון ₪.
3. תקופת ההחזר: עד 60 חודשים.
4. תקופת גרייס: עד 6 חודשים.
5. ריבית: עד פריים + 3.5%.
1. 70% ערבות המדינה.
2. עד 25% בטחונות עבור היתרה ע”י הלווה.
3. ערבויות אישיות של הבעלים.
 
Skip to content