הלוואות לעסקים של עד 1.2 מיליון ש"ח

בריבית פריים +1.5%, ל 60 חודש בשיתוף בנק לאומי.

על קרן קורת:

קרן קורת נוסדה בשנת 1994 ופועלת בישראל כ-17 שנים. הקרן סיפקה עד היום כ- 9,300 הלוואות בהיקף של כמיליארד שקל. ייחודיותה ויתרונה הבולט של קרן קורת הינו בהיותה קרן אשר מקורותיה הינם בכספים פילנטרופיים של יהדות ארה”ב ובגישתה ישנו מאמץ כן לסיוע למגזר העסקי.

לאיזה עסקים הקרן מאשרת אשראי?

הענקת ערבויות להלוואות וסבסוד ריבית מאפשרת אספקת מימון לעסקים בעלי יכולת החזר אשר זקוקים למימון. הקרן מאשרת מתן הלוואות לצורך הקמה ו/או הרחבה של עסקים קטנים ובינוניים במגוון תחומים

עסקים בעלי פעילות יצוא, הקמת עסקים חדשים עם פוטנציאל ניכר להעסקת עובדים מעבר לבעלים,

מפעלים יצרניים או בתי מלאכה לייצור, עסקי חקלאות ועסקים מאזורי הנגב והצפון, העומדים בתנאי הסף, כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

 
תנאי סףתנאי ההלוואותבטחונות
1. מחזור שנתי:
עד 22 מיליון ₪.
2. מספר מועסקים:
עד 300.
3. השקעת הון עצמי של 10% במסלול הון חוזר ו-20% במסלול השקעה.
4. אי קיום מגבלות בנקאיות (צ’קים חוזרים).
5. שימוש בכספי ההלוואה למטרות המוצהרות בתכנית העסקית.
1. סכום מקסימלי: 1.2 מיליון ש”ח
2. תקופת ההחזר: עד 60 חודשים.
3. תקופת גרייס: עד 6 חודשים.
4. ריבית: החל מ- פריים + 1.5%.
5. הבקשות יעברו דרך בנק לאומי או בנק אוצר החייל.
1. 50% ערבות הקרן.
2. החל מ- 25% בטחונות מטריאלים ע”י הלווה.
 
Skip to content