קורס משא ומתן

מטרת הקורס ותפוקות

להנחיל תפיסת עבודה לפיה תהליך של מו”מ אינו מלחמה. הצלחה שלנו במו”מ אינה עומדת בסתירה עם הרגשה טובה של הצד השני. מו”מ איכותי הוא מו”מ מסוג של WIN-WIN.
להקנות את המיומנויות הדרושות למשתתפים, בכדי לסיים תהליך מו”מ מהסוג הנ”ל בהצלחה מקסימאלית.להתייחס לשלבים השונים המאפיינים תהליכי מו”מ ולצאת מן השבלונה המאפיינת חשיבה של רבים, לפיה מו”מ הוא בעיקר או רק מיקוח.להציג למשתתפים כלי עבודה (מה- TOOL BOX) אותם יוכלו להפעיל בעת שהם מנהלים תהליכי אמת, לאחר סיום הסדנא.

תכנית הלימודים

משא ומתן בסיסי
מהו משא ומתן.
מתי ניתן לקיים מו”מ.
מה בין מו”מ לשכנוע.
סימולציית “קזינו רויאל”.
ניתוח הסימולציה.
סוגיות שעולות בעת קיום תהליכי מו”מ.
איסוף המידע ועריכתו.
SWAT.
גיבוש אסטרטגיה.
לקראת מו”מ מס’ 1 – סימולציה מעולם התוכן של המשתתפים.
המיקוח – שגיאות נפוצות.
המיקוח – התנהגויות מקדמות הצלחה.
משחק תפקידים מס’ 1 – ביצוע בקבוצות קטנות.
משחק תפקידים מס’ 1 – ניתוח ומשוב.
בנייה אישית: סט התנהגויות הדרוש לכל אחד להשגת תוצאות מקסימאליות.
תפיסת כח – ממה נובעת.
לקראת מו”מ מס’ 2 – סימולציה מעולם התוכן של המשתתפים; איסוף המידע ועריכתו, SWAT וחשיבה אסטרטגית.
ביצוע מו”מ מס’ 2 בקבוצות קטנות.
ניתוח ומשוב מו”מ מס’ 2.
חומרי ארגז כלים – העברה לעולם האמיתי.
סיכום ומשוב.

 

מו”מ מתקדם
מטרה ותפוקות בניהול משא ומתן
ריענון והחזרה ל”מצב פעולה”
מיומנויות הדרושות בכדי להצליח בתהליכי מו”מ מורכבים יותר
התייחסות לשלב היישום של ההסכם
התייחסות לשלב העסקי המגיע לאחר ההסכם
אגו ומו”מ.
תכנון לטווח קצר לעומת תכנון לטווח ארוך.
אמון ואווירה – כיצד מתקלקלים וכיצד בונים.
לוגיקה ורגשות.
כח, תפיסת כח ובניית כח.
אסוף מידע ועריכתו.
אסטרטגיה.
התנהגויות מקדמות הצלחה.
סימולציה מס’ 1: תרגול כסיכום לחזרה, אירוע מעולם התוכן של המשתתפים.
ניתוח ומשובמה עושים כאשר הצד השני מפעיל תכסיסי WIN-LOSE ?
זיהוי אסטרטגיות WIN-LOSE .
אילו התנהגויות יש להפעיל בכדי להימנע מכניסה למלכודת.
עבודה מול אוכלוסיות מיוחדות.
נושאים ונותנים המייצרים רמת תגובתיות נמוכה.
מדוע יש כאלה השומרים את הקלפים קרוב לחזה?
מה ההתנהגויות הנ”ל יוצרות אצלי, וכיצד מתמודדים בהצלחה.
עבודה מול אוכלוסיות מיוחדות.
ערפל קרבמה המשמעות לשלב היישום.
ששה שלבים המאפיינים תהליך עסקי.
כיצד לפזר ערפל קרב ולבנות את שלב היישום לפי מתכונת איכותית.
סימולציה מס’ 2: מו”מ מול ‘אוכלוסייה מיוחדת’ – מעולם התוכן של משתתפי הסדנא.
איסוף המידע וארגונו.
אסטרטגיה.
בחינת הסוגיות המיוחדות.
ביצוע.
ניתוח ומשוב – בקבוצות קטנות.
אוכלוסיות מיוחדות – פחות נפוצות.
זיהוי.
בניית תוכנית פעולה.
חומרי ארגז כלים.
סיכום ומשוב.

ספר במתנה לכל נרשם!
תעודת גמר
תעודת גמר תוענק למסיימי קורס משא ומתן.

ספר במתנה לכל נרשם!

Skip to content