קורס תמ"א 38 מתקדם

על בית הספר

YZM- בית ספר יישומי, בעל ניסיון של 30 שנה המלמד יזמים כיצד לבחון, לבצע ולנהל עסקאות נדל”ן מניבות תשואה, עסקאות השבחה ואקזיט וייזום פרויקטים בתחום הנדל”ן.
בית הספר ליזמות עסקית הנו חלק ממשרד מועלם ומועלם רואי חשבון, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומהווה את הבסיס לידע המקצועי היישומי שמועבר לתלמידים.
בית הסםר ליזמות עסקית הוא ספק מורשה של משרד הביטחון ומכשיר פורשי צה”ל בתחומי היזמות העסקית, לאחר פרישתם משרות.
 
למי מתאים הקורס
הקורס מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי ההתחדשות העירונית, תמ”א 38, ופינוי בנוי, ליזום לקדם ולנהל פרויקטים נדלניים בתחום, הקורס מקנה כלים מעשיים ליזום, תכנון וביצוע במסגרת תמ”א 38 על היבטיה ומורכבותה. הקניית כלים לניתוח ולבחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים במסגרת תמ”א ופינוי בינוי.
 
מתכונת הקורס
תוכנית הלימודים הייחודית כוללת קורס בן 15 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד, פעם או פעמיים בשבוע בהתאם למסלול הלימודים.
הקורס כולל יישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.

ספר במתנה לכל נרשם!

מבנה הקורס

שיעור 1 (רכז אקדמי, אדריכל)
מבוא לתמ”א
רקע תכנוני לתמ”א 38
רקע משפטי לתמ”א
סקירה של התכנית כולל השינויים, תיקון 2, תיקון 3

שיעור 2 (רכז אקדמי, אדריכל)
תכנון אדריכלי – תמ”א 38 – תוספת
תכנון אדריכלי – תמ”א 38 – הריסה ובנייה
מורכבות תכנונית בראי הרשויות המקומיות
סקירה של פתרונות
סקירה של תהליך ההיתר ומורכבויותיו
הצגת המטלה המעשית – בחינת פרויקט תמ”א – כלכלית, תכנונית, כדאיות

שיעור 3
 (רכז אקדמי, אדריכל)
פינוי בינוי בראי התכנון
יצירת עסקה של פינוי בינוי
תהליך מימוש התכנית ברשויות השונות

שיעור 4 (אדריכל עיר)
תמ”א 38 בראי הרשות המקומית
עקרונות ומדיניות
יצירת מסגרת תכנונית תוך ראייה מערכתית להתחדשות עירונית

שיעור 5 (עו”ד)
בדיקות משפטיות מקדימות בעסקת תמ”א 38
דרכים לביצוע התקשרות ראשונית עם דיירים (הסכם ‘נו שופ’, הסכם עקרונות, הסכם “מלא”)
דגשים בעסקת תמ”א 38 (1) – תוסםת יחידות דיור על גבי בניין קיים (עיבוי בינוי)
דגשים בעסקת תמ”א 38 (2) – הריסת בניין קיין ובניית בניין חדש במקומו
עקרונות לניהול משא ומתן משפטי
ייפוי כח – חשיבותם ומשמעויותיהם
ערבויות ובטחונות – סקירת רוחב
התנאים המתלים לעסקה
היבטים מיוחדים בפרויקט ללא ליווי פיננסי
הערת האזהרה לטבת היזם והסדרים למחיקתה
ניתוח משפטי של מנגנוני הפיקוח – מפקח, שמאי, קצב מכירת דירות
הדייר הסרבן – תביעה למפקח על רישום המקרקעין, תביעה נזיקית
הפרת ההסכם על ידי הצדדים לו והסעדים המשפטיים

שיעור 6 (מהנדס קונסטרוקציה)
תכנון קונסטרוקטיבי – רקע תכנוני – הנדסי
הצגת עקרונות החיזוק ההנדסי – תקן 413
הצגת מקרים ופתרונות – תכנון קונסטרוקטיבי – תמ”א 38
תכנון תמ”א 38 – הריסה ובנייה מחדש

שיעור 7 (מנכ”ל חברת בנייה ויזמות נדל”ן)
תמ”א 38 בראי יזמי – ניתוח פרויקט קונקרטי – יזם
משא ומתן עם דיירים – עקרונות
דייר סרבן
התנהלות חוזית
גדאיות כלכלית

שיעור 8 (רואה חשבון/כלכלן)
מימון בנקאי – עקרונות בנקאיים למימון פרויקטים במסגרת תמ”א 38
ערבויות חוק מכר
ערבויות למימון בנקאי
מעורבות הבנק בתהליך

שיעור 9 (מנכ”ל משרד פרסום)
שיעורי בית – מתגו פרסומית פרויקט תמ”א 38 על כל שלביו, כולל שם, רכיון ללוגו, קונספט ו-USP
מהו מיתוג? מה היא חשיבותו לכל מוצר בהתמקדות נדל”נית
דוגמאות חיוביות/שליליות למיתוג (כולל דוגמאות)
מה היא הדמיה? (כולל דוגמאות)
בניה וחשיבות חומרים פרסומיים + בנית קיט מכירה נכון לפרויקט
מיתוג ודגשים למשרד מכירות
סביבת פרויקט, קהלי יעד, הפרטים הקטנים, חשיבה תלת-מימדית USP

שיעור 10 (איש ביצוע – חבת בנייה)
ביצוע פרויקט תמ”א 38 – מורכבות בתוספת
מורכבות הביצוע בהריסה ובנייה מחדש

שיעור 11 (עו”ד, מומחה בליווי עסקאות נדל”ן)
ליווי משפטי שוטף של פרויקט בניה
היבטים משפטיים של התקשרויות עם יועצים, קבלנים ונותני שירותים
ליווי משפטי של הליכי התכנון, התנגדויות לבקשה להיתר וערר על החלטת הועדה המקומית
מכירת דירות בפרויקט תמ”א 38 (1)
מכירת דירות בפרויקט תמ”א 38 (2)
הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות
פינוי ובינוי בראי משפטי והסכמי
עריכת חוזים בעסקת פינוי בינוי והיבט מיסוי
היבטים משפטיים הקשורים במסירת דירות, ליקויי בניה, אחריות לפי חוק המכר (דירות), רכוש משותף וכיו”ב
תיקון לצו הבית המשותף ויצירת יחידה רישומית נפרדת
רישום בית משותף

שיעור 12 (עו”ד, מומחה למיסוי נדל”ן)
מיסוי פרויקט תמ”א 38 – בעסקת תמ”א תוספת
מיסוי פרויקט תמ”א 38 – בעסקת הריסה ובנייה מחדש
מס השבחה, היטך השבחה, מס ריכשה וכו’

שיעור 13 (מנכ”ל משרד פרסום)
מבוא למדיה, סקירת המדיות הרלוונטית. יתרונותף חסרונותף עלויות (הרחבה על מדיה דיגיטאלית)
דגשים לבניה ועיצוב מודעה (כולל משימה בקבוצות)
מבוא לעולם הדפוס, אופסט, דיגיטאלי, שילוט
בניית תמהיל מדיה לפרויקט (תמחור + גאנט)
מהו ליד? בנית תסריט שיחת מכירה וניהול לידים

שיעור 14 (רכז אקדמי, אדריכל)
סיור באתר תמ”א 38
למידה בשטח – אתר בניה

שיעור 15 (רכז אקדמי, אדריכל)
הצגת מטות הסטודנטים
ניתוח העבודות בראי כלכלי, תכנוני, שיווק
סיכום הקורס
חלוקת תעודות “בוגר קורס יזמות נדל”ן, תמ”א 38”
 
בית הספר ליזמות עסקית הנו בית הספר היחיד בארץ היוצא מתוך משרד רואי חשבון ומשלב בתוכנית הלימודים פרקטיקה מעשית ומרצים בעלי ניסיון מקצועי רב.

תוכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד רואי חשבון מועלם ומועלם, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומעסיק כ-50 עובדים בשלוחות המשרד שברמת גן, בכפר סבא ובירושלים.
 
מתוך מטרה להקל על היזמים, היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות:
 
חונכות אישית של רואה חשבון או כלכלן ליזם במשך כל תקופת הלימודים ועוד תקופה של חצי שנה מהקמת העסק, וללא מגבלת שעות. הליווי כולל הכוונה מקצועית באיתור עסקאות נדל”ן, ליווי בניהול מו”מ עם בנק למשכנתאות ובחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בנדל”ן לקראת ההשקעה.
פתיחת תיקים. חינם. בכל רשויות המס לפעילות הנדל”ן. הטבה בשווי 1,000 ש”ח.
שרותי הנהלת חשבונות ודיווחים חודשיים במשך חצי שנה. חינם. הטבה בשווי 3,000-9,000 ש”ח.
בסיוע בבחינת התכנות פיננסית לפרויקטים בתחום הנדל”ן.
ליווי היזם בתהליך גיוס הון בנקאי.

*למידע עבור קורס השקעות בנדלן
 
בברכה
YZM בית הספר ליזמות עסקית
Skip to content