קורס יזמות נדל"ן בסיסי

למי מתאים הקורס

הקורס מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי הנדל”ן,ליזום ולבצע עסקאות נדל”ן החל ברכישת דירה,שיפוץ דירה או ייזום פרויקטים בנדל”ן.
ביצוע עסקת נדל”ן אינו מחייב מכל יזם השקעת הון עצמי
 
מתכונת הקורס
תוכנית הלימודים הייחודית כוללת קורס בן 20 מפגשים
15 מפגשים בני 4.5 שעות אקדמיות,כל אחד.
5 מפגשי ליווי אישיים על ידי יועץ עסקי.
הקורס כולל ישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.
 
תכנית הלימודים
מבוא לעולם הנדל”ן
סקירה כלכלית של שוק הנדל”ן בארץ ובעולם
 
יסודות הנדל”ן:
מושגי יסוד בנדל”ן
סקירת נכסי נדל”ן
מושגי יסוד במקרקעין
עקרונות התכנון והבנייה
מוסדות התכנון והבנייה
תמ”א ותוכנית מתאר מקומית
תוכנית בניין עיר
מפת ייעודי קרקע וטבלת זכויות
השבחה וירידת ערך

סוגיות משפטיות בנדל”ן א’
עקרונות משפטיים בהסכמי נדל”ן
הסכמי מכר ורכש
הסכמי שכירות והשכרה
הסכמי חכירה
פסיקות משפטיות בנדל”ן

הצגת מערכות התכנון
הפקעה
איחוד חלקות
רישוי והיתרי בנייה
הקלות ושימוש חורג
פיצולי דירות
רכוש משותף
פטרים והנחות
מנהל מקרקעי ישראל

השקעות בנדל”ן א:
תוכנית עסקית לפרויקט בנדל”ן
בנייה והצגה של תוכנית עסקית בנדל”ן
בחינת כדאיות של פרויקטים בנדל”ן

השבחות נכסים
בחינת כדאיות השבחה בנכסים
איתור נכסים בעלי פוטנציאל עודף
יחסי ברוטו נטו בנכסים
תמחור עלויות שיפוץ וחומרי גלם
ניהול הפרויקט וכתבי כמויות
הפשרת קרקעות חקלאיות

השקעות בנדל”ן

הערכת שמאות לנכסי נדל”ן
דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר
שווי קרקע ספקולטיבית

סוגיות משפטיות בנדל”ן ב’
בדיקות תכנוניות
בדיקות קנייניות
זכויות של צדדים שלישיים
דמי מפתח

הערכת שווי נדל”ן ונדל”ן מסחרי

נדל”ן מסחרי
יחסי חזית עומק
חישובי תשואה בנדל”ן מסחרי

מימון ומיסוי פרויקטים בנדל”ן:
השקעות בנדל”ן מינוף וסיכונים
משכנתאות
שעבוד נכסים
הלוואות לכל מטרה
מקורות למימון עסקאותנדל”ן
תקציב רכישה והון עצמי

היבטי מיסוי ביזמות נדל”ן
מס שבח
היטל השבחה
מס רכישה
מס ערך מוסף
פטורים במיסוי מקרקעין

מקורות מימון ומטלה במימון
תכנון משכנתאות
ריבית אפקטיבית וחישובי ריבית תנאים לאישור משכנתאות
ריבית קבועה, משתנה ובסיסי הצמדה
לוחות סילוקין

סיכונים במימון ניהול פרויקטים מול הבנק דיון וניתוח מטלת מימון
בניית תמהיל משכנתאות
מיחזור משכנתאות
פרעון מוקדם

השקעות בנדל”ן ב’:
איתור ליקויי בנייה
חוק מכר דירות
עריכת סקר סביבתי
ליקויי בנייה נפוצים
קרינה אלקטרומגנטית
רטיבות, קרינה, חיפויים ושלד
חשמל, אקוסטיקה, קורוזיה

מצגות ביניים השקעה בנדל”ן ללא הון עצמי וקריאת חוזים חוויתית
הערכת פרויקטים בנדל”ן של הסטודנטים
השקעות בנדל”ן ללא הון עצמי

קבוצות רכישה/פינוי בינוי/תמ”א 38
קבוצות רכישה
קבוצות רוכשים
תמ”א 1/2 38
פינוי בינוי

השקעות נדל”ן בתחום האנרגיה
הפקת אנרגיה סולארית
הסכמים עם חברת החשמל
מכסות וחישובי תשואה

ניהול מו”מ אפקטיבי בנדל”ן
אומנות המו”מ
טקטיקות ואסטרטגיות
טיפול בהתנגדויות וסגירה

השקעות נדל”ן בחו”ל
סקירת משבר הנדל”ן בארה”ב
נדל”ן פרטי ומסחרי בארה”ב
רכישות מבנקים וכונסינכסים
תשואות ברוטו ונטו
שיפוץ, מימון ומיסוי
ערים בארה”ב

מפגש מסכם
פרזנטציות בהשקעות נדל”ן

ספר במתנה לכל נרשם!

Skip to content