כל מה שאתם צריכים לדעת על פתיחת עסק פטור או מורשה

החוק במדינת ישראל מחייב כל יזם אשר רוצה לפתוח עסק, להגיע ולהירשם במשרדי המע”מ הקרובים לאזור המגורים שלו ולהגיש “טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף” (טופס 821). אחד הפרטים שתצטרכו למלא בטופס הינו הסעיף הדן במחזור השנתי המשוער של העסק, שלפיו ייקבע מעמד העסק העסק שלכם – עוסק מורשה או עוסק פטור.

 

במאמר זה נעמוד על ההבדלים בינהם, מה המשמעויות, הייתרונות והחסרונות של להיות עוסק פטור או עוסק מורשה

פתיחת עוסק פטור או עוסק מורשה

המונחים עוסק מורשה ועוסק פטור לקוחים מחוק מע”מ.

מיהו עוסק מורשה?

 • עוסק מורשה הינו אדם אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר ככזה ע”י מע”מ. ההגדרה של עוסק מורשה הנה על דרך השלילה, משמע, מי שאינו עונה על הגדרת עוסק פטור, חייב להיות עוסק מורשה.
 • לכל עוסק מורשה מספר עוסק מורשה. מספר העוסק המורשה יהיה מספר תעודת הזהות של היחיד, ובמקרה של חברה, מספר הרישום של החברה המופיע בתעודת ההתאגדות.
 • עיסוק במקצועות מסוימים והכנסות מהעיסוק מעל סכום מסוים (המתעדכן מעת לעת) חייבים להירשם כעוסקים מורשים ולא כעוסק פטור.

למידע נוסף הכנסו למדריך פתיחת עסק באתר.

מי חייב להירשם כעוסק מורשה?
1. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
2. נותני השירותים הבאים: מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה או הכנתה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אומנותי, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
3. בעלי עסקים מהסוגים הבאים: בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וכל חברה בע”מ.

מהן החובות של עוסק מורשה?

 • עוסק מורשה מדווח פעם בחודשיים למע”מ.
 • עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסוים בשנה עובר לדיווח פעם בחודש. הסכום משתנה מעת לעת.
 • עוסק מורשה גובה מע”מ מלקוחותיו, כלומר מוסיף, נכון להיום, עוד סכום השווה ל- 15.5% לסכום העסקה.
 • העוסק המורשה רשאי לקזז את המע”מ בגין ההוצאות שלו.

מיהו עוסק פטור?
בדומה לעוסק מורשה, גם עוסק פטור הוא מי שהקים עסק שעניינו פעילות חוקית אולם, כדי ליהנות מההקלות של סיווג כעוסק פטור, צריך לעמוד ב- 2 תנאים :

1. העצמאי אינו מעסיק למעלה מ- 2 מועסקים; ו-
2. מחזור העסקאות השנתי של העצמאי אינו עולה על סכום של כמה עשרות אלפי ₪, סכום המתעדכן מעת לעת.

מה זה אומר להיות עוסק פטור; מהן ההקלות?
ראשית יש לציין כי הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע”מ בלבד!

 • העסקאות של העוסק פטור פטורות ממע”מ (למעט עסקאות מקרקעין).
 • העוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע”מ על עסקאותיו ולכן הוא אינו גובה מע”מ מלקוחותיו.
 • מצד שני, העוסק הפטור אינו רשאי לקזז מע”מ בגין התשומות שלו (ההוצאות).
 • העוסק פטור ממציא קבלה בלבד ללקוחותיו ולא חשבונית מס.
 • על מנת לקבל את הכסף מהלקוח, בד”כ מקובל לשלוח חשבון עסקה\דרישת תשלום ורק בעת קבלת הכסף להוציא קבלה.
 • הסיווג כעוסק פטור מחייב הגשת הצהרה למע”מ, פעם בשנה, לגבי גובה מחזור-העסקאות. כאשר מחזור-העסקאות מגיע לסכום המקסימום הקבוע בחוק המע”מ, העצמאי חייב להפוך לעוסק מורשה ולדווח כעוסק מורשה.
 • הגדרתו העוסק הפטור בחוק המע”מ נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בעיסוק העצמאי.

סיכום היתרונות והחסרונות של עוסק פטור:

יתרונותחסרונות
  
אינו משלם מע”מ על עסקאותאינו רשאי לקזז מע”מ בגין ההוצאות
מדווח למע”מ פעם בשנה בלבדתדמית של עסק קטן
ניהול ספרים פשוט יחסיתמגבלה פסיכולוגית העשויה להשפיע על התרחבות העסק
עלות נמוכה יחסית של הנהלת חשבונותכשעלויות העסק גבוהות לא ניתן לקזז מע”מ – אז העלויות חלות על העוסק במלואן
הליך רישום פשוט 
פתיחת עוסק פטור או עוסק מורשה – המדריך
 

כל יזם המקים עסק,בעת הקמת עסק חדש עליו להרשם כעוסק ברשויות המס קרי: מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי.

הרישום במע”מ – שלב 1
1. כל מי שפותח עסק, חייב להירשם במע”מ, לפני שמתחילים בפעילות עסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם לפני התחלת הפעילות העסקית, אולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.
2. הרישום נעשה במשרד המע”מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות.
3. איזה מסמכים צריך בשביל להירשם?

עוסק יחידשותפותחברה בע”מ
   
תעודת זהותתעודת זהות – חובת התייצבות של כל השותפיםהעתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות
חוזה קניה או שכירות (מבויל) של עסקחוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסקהעתק מתאים למקור של תקנון החברה
 שותפות רשומה – תעודת רישום שותפות מרשם השותפויותפרטים אישיים של אלו הרשומים כמנהלי החברה אצל רשם החברות: שם מלא, מס’ תעודת זהות, כתובת ומס’ טלפון)
 מכתב הסמכת נציג אחד של השותפות לפעול מול מע”מחוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסק

4. אחרי הרישום תקבל אישור על רישום. בטופס האישור יירשם מספר העוסק והסיווג – עוסק מורשה, או עוסק פטור.
5. פרטים נוספים בדבר הרישום במע”מ ניתן למצוא באתר האינטרנט של מע”מ: http://www.finance.gov.il/customs/osek_mam.htm. מומלץ לקרוא.

רישום במס הכנסה – שלב 2
1. מייד לאחר הרישום במע”מ – חובה לפתוח תיק במס הכנסה. אי פתיחת תיק במס הכנסה באופן מיידי הנה עבירה פלילית.
2. כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש להצטייד במסמכים הבאים:
o תעודת זהות
o שם העסק
o כתובת העסק
o פרטי חשבון בנק של העסק
o פרטים של כלי רכב המשמשים את העסק
o אם העוסק הנו יחיד – פרטים על הכנסת בן/בת זוג
3. מספר התיק במס הכנסה יהיה זהה למספר העוסק במע”מ.
4. במידה ומייד בתחילת הפעילות מעסיקים עובדים (גם עובד אחד) יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.
5. הדיווח וההתחשבנות מול מס הכנסה בגין סך ההכנסות שנצברו מתבצע בסוף שנת המס באמצעות דו”ח שנתי.
6. פעם ב-5 שנים קיימת חובת הגשת הצהרת הון.
7. מומלץ להיעזר בשירותים של יועץ מס-רו”ח מנוסה בכל הקשור להגשת הדיווחים הנדרשים למס הכנסה.

רישום בביטוח לאומי – שלב 3
1. יש להירשם כעצמאי בביטוח לאומי סמוך לאחר התחלת הפעילות כעוסק, ולא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר התחלת הפעילות. אי רישום הנו עבירה על החוק ויגרור פגיעה בזכויות כעצמאי – חופשת לידה, מילואים וכיוצ”ב.
2. הרישום כעוסק הנו חד פעמי, ונעשה באמצעות מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס יש למלא פרטים מלאים על כל ההכנסות מגיל 21 ועד ליום תחילת הפעילות כעוסק. מי שלא עבד כשכיר באופן רציף – מומלץ לו קודם לבדוק האם יש לו חובות עומדים ותלויים בביטוח לאומי.
3. לפרטים מלאים אודות החובות והזכויות של עצמאים בביטוח לאומי פנו לאתר האינטרנט של ביטוח לאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il.
4. בעת ההתייצבות לרישום בביטוח לאומי, יש להצטייד במסמכי הבאים:
o תעודת זהות
o אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול בפרים ממס הכנסה.

פתיחת חשבון בנק – שלב 4
o מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילות העסקית. ההפרדה תקל על הכרה בהוצאות בנקאיות וכמובן בבדיקה של הוצאות והכנסות העסק.
o מומלץ לעשות shopping בין הבנקים השונים, ואפילו בין הסניפים השונים. תשאלו שאלות ותדאגו להבין את כל התנאים לפתיחת חשבון הבנק, הלוואות לעסק, דרישת ערבויות אישיות וכיוצ”ב לפני החתימה על מסמכים.

חובה לקבל מהבנק העתק מכל מסמך שאתם חותמים עליו. דרישת העתקים בעתיד כרוכה בתשלום. תשמרו באופן מסודר ועקבי את כל ההודעות המתקבלות מהבנק.

רישיון עסק – שלב 5
חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968 קובע רשימה של כ- 90 סוגי עסקים המסווגים כ”טעוני רישוי”. רישיון עסק ניתן על ידי העירייה או המועצה המקומית שבשטח שיפוטה שוכן העסק.

יש לפנות לעירייה או לרשות המקומית ולברר מהן הדרישות החוקיות לקבלת רישיון עסק. לעיתים תכופות, בחוזי שכירות עסקיים יש דרישה להצהרה בדבר קיומו של רישיון עסק. הצהרה כזו הנה מחייבת, ואי עמידה בהצהרה כמוה כהפרת חוזה.

 

רישיונות נוספים – שלב 6
בהתאם לתחום הפעילות של העסק, תבחנו את הצורך בקבלת רישיונות או היתרים נוספים ממשרדי ממשלה שונים או מהעירייה או הרשות המקומית הרלבנטית.

הדפסת חשבוניות וניירת משרדית – שלב 7
o לאחר קבלת מספר עוסק, מומלץ להדפיס בצורה מסודרת פנקסי חשבוניות מס וקבלות. עוסק פטור לא חייב בהנפקת חשבוניות מס, ולכן יכול להסתפק בפנקסים המוכנים שמוכרים בחנויות לציוד משרדי.
o מומלץ לעצב ולהדפיס ניירות פירמה, כרטיסי ביקור ומעטפות – המשמשים חלון ראווה לעסק.
כדי לחסוך בעלויות, אפשר להיעזר באפשרויות העיצוב וההדפסה המוצעים דרך אתרי אינטרנט שונים. אתר אחד, המבצע משלוחים ישירים לישראל הנו www.vistaprint.com.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, בין היתר נתייחס לכל ההיבטים המשפטיים והעסקיים הנוגעים להקמת שותפויות, חברות, עוסק מורשה ועוסק פטור וכן בהתנהלות מול כל רשויות המס.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content