פתיחת עסק, עוסק פטור או עוסק מורשה?

יזם חדש, טרם הקמת עסק חדש,או פתיחת עסק, עליך להכיר את עולם המונחים של רשויות המס, במאמר זה נדון בכך בקצרה.

המונחים עוסק מורשה ועוסק פטור לקוחים מחוק מע”מ.
מיהו עוסק מורשה?

 • עוסק מורשה הינו אדם אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר ככזה ע”י מע”מ. ההגדרה של עוסק מורשה הנה על דרך השלילה, משמע, מי שאינו עונה על הגדרת עוסק פטור, חייב להיות עוסק מורשה.
 • לכל עוסק מורשה מספר עוסק מורשה. מספר העוסק המורשה יהיה מספר תעודת הזהות של היחיד, ובמקרה של חברה, מספר הרישום של החברה המופיע בתעודת ההתאגדות.
 • עיסוק במקצועות מסוימים והכנסות מהעיסוק מעל סכום מסוים (המתעדכן מעת לעת) חייבים להירשם כעוסקים מורשים ולא כעוסק פטור.

מי חייב להירשם כעוסק מורשה?
1. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
2. נותני השירותים הבאים: מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה או הכנתה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אומנותי, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
3. בעלי עסקים מהסוגים הבאים: בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וכל חברה בע”מ.

מהן החובות של עוסק מורשה?

 • עוסק מורשה מדווח פעם בחודשיים למע”מ.
 • עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסוים בשנה עובר לדיווח פעם בחודש. הסכום משתנה מעת לעת.
 • עוסק מורשה גובה מע”מ מלקוחותיו, כלומר מוסיף, נכון להיום, עוד סכום השווה ל- 15.5% לסכום העסקה.
 • העוסק המורשה רשאי לקזז את המע”מ בגין ההוצאות שלו.

מיהו עוסק פטור?
בדומה לעוסק מורשה, גם עוסק פטור הוא מי שהקים עסק שעניינו פעילות חוקית אולם, כדי ליהנות מההקלות של סיווג כעוסק פטור, צריך לעמוד ב- 2 תנאים :
1. העצמאי אינו מעסיק למעלה מ- 2 מועסקים; ו-
2. מחזור העסקאות השנתי של העצמאי אינו עולה על סכום של כמה עשרות אלפי ₪, סכום המתעדכן מעת לעת.

מה זה אומר להיות עוסק פטור; מהן ההקלות?
ראשית יש לציין כי הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע”מ בלבד!

 • העסקאות של העוסק פטור פטורות ממע”מ (למעט עסקאות מקרקעין).
 • העוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע”מ על עסקאותיו ולכן הוא אינו גובה מע”מ מלקוחותיו.
 • מצד שני, העוסק הפטור אינו רשאי לקזז מע”מ בגין התשומות שלו (ההוצאות).
 • העוסק פטור ממציא קבלה בלבד ללקוחותיו ולא חשבונית מס.
 • על מנת לקבל את הכסף מהלקוח, בד”כ מקובל לשלוח חשבון עסקה\דרישת תשלום ורק בעת קבלת הכסף להוציא קבלה.
 • הסיווג כעוסק פטור מחייב הגשת הצהרה למע”מ, פעם בשנה, לגבי גובה מחזור-העסקאות. כאשר מחזור-העסקאות מגיע לסכום המקסימום הקבוע בחוק המע”מ, העצמאי חייב להפוך לעוסק מורשה ולדווח כעוסק מורשה.
 • הגדרתו העוסק הפטור בחוק המע”מ נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בעיסוק העצמאי.

סיכום היתרונות והחסרונות של עוסק פטור:

יתרונותחסרונות
  
אינו משלם מע”מ על עסקאותאינו רשאי לקזז מע”מ בגין ההוצאות
מדווח למע”מ פעם בשנה בלבדתדמית של עסק קטן
ניהול ספרים פשוט יחסיתמגבלה פסיכולוגית העשויה להשפיע על התרחבות העסק
עלות נמוכה יחסית של הנהלת חשבונותכשעלויות העסק גבוהות לא ניתן לקזז מע”מ – אז העלויות חלות על העוסק במלואן
הליך רישום פשוט 

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, בין היתר נתייחס לכל ההיבטים המשפטיים והעסקיים הנוגעים להקמת שותפויות, חברות, עוסק מורשה ועוסק פטור וכן בהתנהלות מול כל רשויות המס.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content