פתיחת עוסק מורשה ב2023 – כל מה שצריך לדעת

החוק במדינת ישראל מחייב כל יזם אשר רוצה לפתוח עסק, להגיע ולהירשם במשרדי המע”מ הקרובים לאזור המגורים שלו ולהגיש “טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף” (טופס 821). אחד הפרטים שתצטרכו למלא בטופס הינו הסעיף הדן במחזור השנתי המשוער של העסק, שלפיו ייקבע מעמד העסק העסק שלכם – עוסק מורשה או עוסק פטור.

במאמר נעסוק במיהו עוסק מורשה, חובות ודרישות מעוסק מורשה ונדריך אתכם שלב אחר שלב כיצד פותחים תיק עוסק מורשה מול הרשויות השונות.

מי נחשב עוסק מורשה?

עוסק מורשה הינו אדם אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר ככזה ע”י מע”מ. ההגדרה של עוסק מורשה הנה על דרך השלילה, משמע, מי שאינו עונה על הגדרת עוסק פטור, חייב להיות עוסק מורשה.

לכל עוסק מורשה מספר עוסק מורשה. מספר העוסק המורשה יהיה מספר תעודת הזהות של היחיד, ובמקרה של חברה, מספר הרישום של החברה המופיע בתעודת ההתאגדות.

עיסוק במקצועות מסוימים והכנסות מהעיסוק מעל סכום מסוים (המתעדכן מעת לעת) חייבים להירשם כעוסקים מורשים ולא כעוסק פטור.

בואו ללמוד לנהל את העסק שלכם

אנחנו מזמינים אתכם להתמקצע מא’ ועד ת’ בעסק שלכם. דעו להתמודד עם הבירוקטריות, ולמדו לנהלו נכון. הצטרפו אלינו לקורס הקרוב במכללה לניהול עסקי:

מי חייב להירשם כעוסק מורשה?

לפי סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף ישנם בעלי מקצועות המחוייבים להרשם כעוסק מורשה, ולא יכולים להרשם כעוסק פטור כלומר, גם אם הכנסותם נמוכות מתקרת ההכנסה של עוסק פטור, הם מחוייבים להרשם במ”עמ כעוסק מורשה. מקצועות אלו הינם: 

בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

נותני השירותים הבאים: מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה או הכנתה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אומנותי, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

בעלי עסקים מהסוגים הבאים: בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וכל חברה בע”מ.

חובות של עוסק מורשה

עוסק מורשה מדווח פעם בחודשיים למע”מ.

עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסוים בשנה עובר לדיווח פעם בחודש. הסכום משתנה מעת לעת.

עוסק מורשה גובה מע”מ מלקוחותיו, כלומר מוסיף, נכון להיום, עוד סכום השווה ל- 15.5% לסכום העסקה.

העוסק המורשה רשאי לקזז את המע”מ בגין ההוצאות שלו.

המדריך לפתיחת עוסק מורשה

שלב 1 – רישום עוסק מורשה במע”מ

כל מי שפותח עסק, חייב להירשם במע”מ, לפני שמתחילים בפעילות עסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם לפני התחלת הפעילות העסקית, אולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

הרישום נעשה במשרד המע”מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות.

בעת הרישום, יש להצטייד במסמכים הבאים, בהתאם לאופי החברה:

חברה בע”משותפותעוסק יחיד
העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדותתעודת זהות – חובת התייצבות של כל השותפיםתעודת זהות
העתק מתאים למקור של תקנון החברהחוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסקחוזה קניה או שכירות (מבויל) של עסק
פרטים אישיים של אלו הרשומים כמנהלי החברה אצל רשם החברות: שם מלא, מס’ תעודת זהות, כתובת ומס’ טלפוןשותפות רשומה – תעודת רישום שותפות מרשם השותפויות
חוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסקמכתב הסמכת נציג אחד של השותפות לפעול מול מע”מ

אחרי הרישום תקבל אישור על רישום. בטופס האישור יירשם מספר העוסק והסיווג – עוסק מורשה, או עוסק פטור.

שלב 2 – רישום עוסק מורשה במס הכנסה

מייד לאחר הרישום במע”מ – חובה לפתוח תיק במס הכנסה. אי פתיחת תיק במס הכנסה באופן מיידי הנה עבירה פלילית.

כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש להצטייד בת”ז, שם העסק, כתובת העסק, פרטי חשבון הבנק של העסק, פרטים של כלי רכב המשמשים את העסק ופרטים על הכנסה של בן או בת זוג (במידה והעוסק הנו יחיד).

שימו לב, מספר התיק שלכם במס הכנסה יהיה זהה למספר התיק שלכם במע”מ.

במידה ועם תחילת פעילות העסק מעסיקים עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.

את הדיווח וההתחשבנות מול מס הכנסה בגין סך ההכנסות שנצברו מבצעים בסוף שנת המס באמצעות דו”ח שנתי.

פעם ב5 שנים קיימת חובה להגשת הצהרת הון

מומלץ להיעזר בשירותים של יועץ מס-רו”ח מנוסה בכל הקשור להגשת הדיווחים הנדרשים למס הכנסה.

שלב 3 – רישום העסק בביטוח לאומי

יש להירשם כעצמאי בביטוח לאומי סמוך לאחר התחלת הפעילות כעוסק, ולא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר התחלת הפעילות. אי רישום הנו עבירה על החוק ויגרור פגיעה בזכויות כעצמאי – חופשת לידה, מילואים וכיוצ”ב.

הרישום כעוסק הנו חד פעמי, ונעשה באמצעות מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס יש למלא פרטים מלאים על כל ההכנסות מגיל 21 ועד ליום תחילת הפעילות כעוסק. מי שלא עבד כשכיר באופן רציף – מומלץ לו קודם לבדוק האם יש לו חובות עומדים ותלויים בביטוח לאומי.

בעת ההתייצבות בביטוח לאומי יש להצטייד בת”ז, ואישורי ניכוי מס במקור + אישור ניהולך בפרים ממס ההכנסה.

בעלי עסקים או לקראת פתיחת עסק? בואו להיות מומחים בעסק שלכם

הצטרפו אלינו למחזור הבא של קורס יזמות עסקית

שלב 4 – פתיחת חשבון בנק

מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילות העסקית. ההפרדה תקל על הכרה בהוצאות בנקאיות וכמובן בבדיקה של הוצאות והכנסות העסק.

מומלץ להשוות בין הבנקים השונים, ואפילו בין הסניפים השונים. תשאלו שאלות ותדאגו להבין את כל התנאים לפתיחת חשבון הבנק, הלוואות לעסק, דרישת ערבויות אישיות וכיוצ”ב לפני החתימה על מסמכים.

חובה לקבל מהבנק העתק מכל מסמך שאתם חותמים עליו. דרישת העתקים בעתיד כרוכה בתשלום. תשמרו באופן מסודר ועקבי את כל ההודעות המתקבלות מהבנק.

שלב 5 – רישיון עסק

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968 קובע רשימה של כ- 90 סוגי עסקים המסווגים כ”טעוני רישוי”. רישיון עסק ניתן על ידי העירייה או המועצה המקומית שבשטח שיפוטה שוכן העסק.

יש לפנות לעירייה או לרשות המקומית ולברר מהן הדרישות החוקיות לקבלת רישיון עסק. לעיתים תכופות, בחוזי שכירות עסקיים יש דרישה להצהרה בדבר קיומו של רישיון עסק. הצהרה כזו הנה מחייבת, ואי עמידה בהצהרה כמוה כהפרת חוזה.

שלב 6 – רישיונות נוספים לעוסק מורשה

בהתאם לתחום הפעילות של העסק, תבחנו את הצורך בקבלת רישיונות או היתרים נוספים ממשרדי ממשלה שונים או מהעירייה או הרשות המקומית הרלבנטית.

שלב 7 – הדפסת חשבוניות

לאחר קבלת מספר עוסק, מומלץ להדפיס בצורה מסודרת פנקסי חשבוניות מס וקבלות. עוסק פטור לא חייב בהנפקת חשבוניות מס, ולכן יכול להסתפק בפנקסים המוכנים שמוכרים בחנויות לציוד משרדי.

סיכום

לפתיחת עוסק מורשה כללים ושלבים כמו הרשמה במשרדי המע”מ, הגדרת עסק מורשה ואת המקצועות החייבים בכך, הרישום במס הכנסה, הרישום בביטוח לאומי, פתיחת חשבון בנק ועוד. פתיחת התיקים בצורה נכונה ויעילה תשרת את העסק שלכם לשנים קדימה, ותעזור להמנע מבירוקרטיה מיותרת בעתיד, וכמובן חובות שלא כצורך לגופים ממשלתיים.

אם אתם צריכים סיוע נוסף בעסק שלכם, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק באחד מהקורסים שלנו ליזמות עסקית, שם תתמקצעו כבעלי עסק ותנהלו אותו בצורה המיטבית ביותר.

קראו גם:

Skip to content