עצמאי שותף או חברה?

כל יזם המקים עסק, יכול להתאגד מבחינה משפטית כעצמאי (עוסק מורשה/עוסק פטור), או כחברה בע”מ, בעת הקמת העסק יש לבחון את כל ההיבטים המשפטיים והפיננסיים, טרם בחירת אופן ההתאגדות.

שאלה זו ואחרות עולות תדיר בקרב יזמים המבקשים להחליט על הצורה שפעילותם העסקית תלבש. בין השאלות הנפוצות:
איך כדאי לפעול – כחברה בע”מ או כעוסק פטור/מורשה (כולל שותפות)?
מתי כדאי להפוך מעצמאי לחברה? וההפך – מחברה לעצמאי?
מה חסכוני יותר בתשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות?
מהם הגורמים המשפיעים ביותר להתאגדות כחברה? (גורמי סיכון, מס’ גדול של שותפים?)
מהו העיתוי הטוב ביותר להפיכה לחברה?

לכל דרך פעילות ישנם יתרונות וחסרונות אותם יש לשקול בכובד ראש תוך התחשבות בנסיבות האישיות והפרטניות של כל יזם או קבוצת יזמים.
כדאי להתייחס להבדלים הקיימים בין פעילות כעצמאי / שותפות לבין פעילות כחברה בע”מ כששוקלים החלטה לגבי צורת הפעילות העסקית. הדגשת הבדלים אלו תסייע בקבלת החלטה, אולם, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בעיקר בנושאי מס בטרם קבלת החלטה.

סוגיהעצמאיחברה בע”מ
   
1. בעלות עסקיתקיים יחס ישיר בין החלטות עסקיות של בעל העסק המשקפות את אישיותו ותפקודו לבין הצלחת או כישלון העסק.עקב האישיות המשפטית הנפרדת, החלטות עסקיות בחברה (שאינה חברת יחיד) מתקבלות על ידי הדירקטוריון שיכול להיות מורכב מאנשים שאינם בעלי המניות או נציגיהם, והכפופים לחובה של קבלת החלטות לטובת החברה.
2. האחריות בפני רשויות מסהעצמאי עומד אישית וישירות מול רשויות המס.החברה עומדת מול רשויות המס בכל פעילותה העסקית. אולם, בעל השליטה חייב בהגשת דוח שנתי אישי.
3. תשלומי מס הכנסהעד -49% מס שולי מהרווח החייב מס.מס חברות מהרווח החייב במס של החברה. מס החברות ירד בשנים האחרונות מ- 36% עד לפני שנים ספורות. נכון להיום מס החברות עומד על 26% .
סוגיהעצמאיחברה בע”מ
4. תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאותחבות של כ- 17% מהרווח עד לתקרה הקבועה בחוק.בגין רווחי החברה – אין חבות כלל. משמע, את רווחי החברה ניתן לחלק כדיבידנד בחבות מס של 25% על הדיבידנד שחולק.
5. תדמית יציבה ומוניטין טובמתקיימים רק בזכות ניהולו ופועלו של בעל העסק.עצם קיומה של חברה נוטע רושם של עסק יציב ובעל מוניטין. מכיוון שהחברה לעולם לא “מתה”, קיימת אפשרות נוחה ויציבה של העברת בעלות או שליטה מבלי שההעברה תפגע בעצם פעילות החברה.
6. אופן ניהול ספרי חשבונותחד צידית – רישום הכנסות והוצאות בלבד ללא התאמות בנקים ועריכת מאזן כולל.
פנקסי החשבונות שעל כל עסק לנהל נקבעים לפי סוג פעילות העסק, היקף מחזור ההכנסות הכולל מע”מ, ומספר העובדים.
כפולה בלבד- רישום הכנסות והוצאות כולל התאמות בנקים ועריכת מאזן כולל למניעת השמטות וטעויות. קיומה של מערכת כפולה מאפשרת לבעל העסק שצמח, לשמור על שליטה ופיקוח הדוקים על העסק למרות הגידול בהיקפים הכספיים, במספר הלקוחות, הספקים, במספר העובדים ובפעולות בבנק.
7. עלות כספיתהעלות של ניהול החשבונות והגשת הדו”ח השנתי לעצמאי בשיטה החד צידית- זולה באופן יחסי.אגרת רישום חברה, שכר טרחת שירות רישום חברה, שכ”ט עו”ד (במידה ונשכרו שירתיו).
אגרה שנתית לרשם החברות.
עלות שירות דיווחים לרשם החברות.
הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.
פיקוח רואה חשבון.
סה”כ עלות כספית יקרה.
8. הוצאות עסקיות המוכרות במס הכנסהאם עוסק פטור – לא; אם עוסק מורשה – חלקית.הכרה מלאה בהוצאות קניות של סחורות לממכר, החזקת רכב, משרדיות, כיבודים וכיוצ”ב.
9. דיני עבודה וביטוח מנהליםאם העצמאי מעסיק עובדים, יכולה לחול חבות אישית בדיני עבודה והחובה לשלם פנסיה.עקב האישיות המשפטית הנפרדת של החברה – חלים על החברה.
10. תביעות ופשיטות רגלחשיפה אישית מלאה של בעל העסק.אין חשיפה אישית למעט – בערבויות אישיות.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, בין היתר נתייחס לכל ההיבטים המשפטיים והעסקיים הנוגעים להקמת שותפויות, חברות, עוסק מורשה ועוסק פטור.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content