מס הכנסה לעוסק פטור – מה המס של עוסק פטור וכיצד משולם

כך עובד מס ההכנסה לעוסק פטור: עוסק פטור נהנה מפטור מתשלום מס ערך מוסף (מע”מ) מלקוחותיו. בשל כך, עוסק פטור אינו מחוייב בדיווחים שוטפים למע”מ, בשונה מעוסק מורשה או חברה בע”מ שמחוייבים בדיווח מע”מ. הקלות המס של עוסק פטור הן עבור מע”מ בלבד, ועל עוסק פטור מס הכנסה ותשלום ביטוח לאומי. מס ההכנסה לעוסק פטור משתנה לפי מדרגות מס הבאות.

מדרגות מס הכנסה לעוסק פטור

מס ההכנסה של עוסק פטור פועל על פי מדרגות מס, ואילו זהות למדרגות המס של שכיר, או עוסק מורשה. נכון לשנת 2023, שיעורי המס מסווגים לפי מדרגות הכנסה שונות שהן פונקציה של רמת ההכנסה והיקף הרווחים.

מדרגת מסהכנסה חודשיתהכנסה שנתית
10%עד 6,790 ש”חעד 81,481 ש”ח
14%בין 6,791-9,730 ש”חבין 81,481-116,760 ש”ח
20%בין 9,731-15,620 ש”חבין 116,761-187,440 ש”ח
31%בין 15,621-21,710 ש”חבין 187,441-260,520 ש”ח
35%בין 21,711-45,180 ש”חבין 260,520-542,160 ש”ח
47%בין 45,181-58,190 ש”חבין 542,161-698,280 ש”ח
50%למעלה מ58,191 ש”חלמעלה מ698,281 ש”ח

איך מחשבים מס הכנסה של עוסק פטור?

על מנת לקבוע את מדרגת המס לעוסק פטור נסתכל על ההכנסה השנתית. מס הכנסה לעוסק הפטור נקבע דרך שומת סוף שנה אחרי שהוגש הדוח השנתי. שימו לב, שלא כמו בחברה בע”מ, עוסק פטור מחוייב לדווח על כלל רווחיו השנתיים כהכנסה אישית.

עבור עוסק פטור מס ההכנסה מחושב על ידי קביעת תחילה הרווח החייב במס, שהוא הפדיון בניכוי ההוצאות המקובלות, והוצאות כמו הפרשות לביטוח פנסיוני לעובדים עצמאיים, תשלומי קצבה לקופות גמל, קרנות השתלמות, תשלומי ביטוח לאומי לכו’ ועוד.

בואו ללמוד לנהל את העסק שלכם

אנחנו מזמינים אתכם להתמקצע מא’ ועד ת’ בעסק שלכם. דעו להתמודד עם הבירוקטריות, ולמדו לנהלו נכון. הצטרפו אלינו לקורס הקרוב במכללה לניהול עסקי:

עוסק פטור – מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי

עוסק פטור מול מע”מ

למרות הפטור מדיווחים שוטפים למע”מ, עוסק פטור מחוייב בדיווח חד שנתי על סך עסקאותיו הפטורות שביצע במהלך שנת המס. את הדוח ניתן לשלוח באתר רשות המיסים.

בסיום שנת המס חייב הנישום בדיווח עוסק פטור חד פעמי לרשות המע”מ על מחזור העסקאות. את הדיווח ניתן לעשות באופן עצמאי, או באמצעות רואה חשבון / יועץ מס. הדיווח השנתי למע”מ יכול להיעשות באמצעות דיווח מקוון לרשות המיסים כאשר יש למלא את גובה ההכנסה השנתי עד ל -31 בינואר של השנה הבאה. מחזור העסקאות הוא סך כל הקבלות או חשבוניות העסקה שאותן הוציא העצמאי ללקוחותיו.

שימו לב, על העוסק הפטור לשמור את כלל המסמכים, קבלות ואישורים כמו טופס 106, הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות וכדומה לתקופה של 7 שנים.

עוסק פטור מול מס הכנסה

עוסק פטור מחוייב במס הכנסה, והוא אינו פטור ממנו. עוסק פטור ישלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס ומחוייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הדוח למס הכנסה כולל את כל ההכנסות שהופקו גם אם הופקו מחוץ לארץ, וחייב להשלח עד ליום 31 במאי בשנה העוקבת לשנת המס.

כדי לפתוח תיק עוסק פטור מס הכנסה יש למלא טופס 101 פתיחת תיק במס הכנסה ואם יש כוונה להעסיק עובדים גם פתיחת תיק ניכויים ולצרף אליהם צילום של תעודת הזהות. את הטפסים יש למלא בשני העתקים, את ההעתק הראשון של המסמכים יש להגיש לפקיד השומה, את ההעתק השני רצוי להחתים בחותמת “נתקבל” ולשמור אצלכם. 

כאשר תפתחו את התיק מול מס הכנסה, אנו ממליצים להגיע עם אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים. ללא אישור ניכוי מס במקור, פקיד השומה ינכה מס לפי ההכנסות המאפיינות את העסק שלכם.

לאחר מספר ימים מרגע פתיחת התיק אתם צפויים לקבל מכתב המאשר את פתיחת העסק שלכם. המכתב יכלול את הקטגוריה לה העסק שלהם משוייך ושיטת ניהול הכספים לה אתם מחוייבים.

עוסק פטור מול ביטוח לאומי

עוסק פטור שהקים עסק עליו להצהיר בטופס 6101 בביטוח לאומי על התחלת פעיולת עסקית. במידה ולא יעשה זאת, יווצר חוב וזכאותו לגמלאות בשעת הצורך תפגע.

בירוקרטיה לא חייבת להיות קשה, רק צריך ללמוד איך לנהל עסק ולהתמודד עם הבירוקרטיה בקלות

מי יכול להיות עוסק פטור?

נכון לשנת 2023, עצמאי שרוצה להיות עוסק פטור חייב שמחזור ההכנסות שלו מהעסק לא יעלה על 107,692 ש”ח. קיימים מקצועות מסויימים המחייבים פתיחה של עוסק מורשה ולא ניתן לעסוק בהן כעוסק פטור.

מי לא יכול להיות עוסק פטור

חלק מן המקצועות אינם רשאים לעבוד תחת עוסק פטור, ומחוייבים לעבוד תחת עוסק מורשה, גם אם מחזור הרווחים השנתי שלהם עומד בתנאי הסף לעוסק מורשה:

 אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית
ב. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים
ג. בעל בית ספר לנהיגה
ד. בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ”ר וכן בית ספר שבו ניתנת
הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס
ה. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין
ו. סוחר רכב מתווך רכב, מסחר ברכב
ז. חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות
ח.אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות

בעלי עסקים או לקראת פתיחת עסק? בואו להיות מומחים בעסק שלכם

הצטרפו אלינו למחזור הבא של קורס יזמות עסקית

סיכום

מס ההכנסה לעוסק פטור הוא חלק חשוב מהמיסוי בישראל. עוסק פטור הוא עצמאי שאינו חייב לשלם מס ערך מוסף (מע”מ) מלקוחותיו, ולא ייאלץ להגיש דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע”מ. עסק פטור מחוייב במס הכנסה ובתשלום לביטוח לאומי, ושיעורי המס משתנים לפי מדרגות ההכנסה שלו.

שיעורי המס מסודרים במדרגות הכנסה שונות ונקבעים לפי ההכנסה השנתית. יחד עם זאת, ישנם מקצעות שאין להם את האפשרות להיות עוסקים פטורים ועליהם להיות עוסקים מורשים.

קראו גם:

Skip to content