ניהול תקציב משפחתי

הנחיות למילוי טופס בדיקת בקרת תקציב המשפחה שלכם

  • היכנסו לגיליון העבודה “הוצאות משפחה” ומלאו כל אחד מסעיפי התקציב בשלושת החודשים האחרונים. במקרה הצורך ניתן להשתמש בשורות ה”שונות” בכל אחד מהסעיפים.
  • בסוף הגיליון תקבלו את ההוצאה החודשית הממוצעת שלכם.עברו לגיליון העבודה “הפרש חודשי נוכחי” והכניסו את הכנסותיכם השונות בשלושת החודשים האחרונים. תתקבל ההכנסה החודשית הממוצעת שלכם וההפרש החודשי בין הכנסותיכם להוצאותיכם.
  • באם ההפרש בין הכנסותיכם להוצאותיכם שלילי – כלומר ישנו פער וההוצאות גדולות מההכנסות, חיזרו לגיליון ה”הוצאות משפחה” וסכמו יחדיו כמשפחה איך וכמה תחסכו בכל אחד מסעיפי ההוצאות בתקציב המשפחתי. בסוף הגיליון תקבלו את הצמצום הצפוי בהוצאותיכם
  • עברו לגיליון העבודה “איזון תקציבי” ותקבלו את ההפרש החודשי החדש (לאחר הצמצום הצפוי) בין הוצאותיכם להכנסותיכם, אם הפרש זה עדין שלילי חיזרו לשלב שלוש והגדילו את הצמצומים הנדרשים עד שתגיעו ל איזון בין הכנסות להוצאות בגיליון העבודה “איזון תקציבי”.
* יש להוריד ולשמור את הגליון במחשב ולפתוח בקובץ אקסל.
Skip to content