PV - ערך נוכחי

ערך נוכחי
ערך נוכחי של סכום כסף חד פעמי שצפוי להתקבל בעתיד, בעוד n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.

ערך נוכחי סדרתי
ערך נוכחי של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל בכל תקופה, במשך n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.
הנוסחה מהווה פיתוח של הנוסחה הבאה:

ערך נוכחי סדרתי של תזרים הכנסות אינסופי
ערך נוכחי של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל בכל תקופה ותקופה, במשך תקופה העולה על 50 תקופות לפחות או עד לאינסוף.
Skip to content