FV - ערך עתידי

ערך עתידי
ערך עתידי של סכום כסף חד פעמי שקיים היום וצפוי להתקבל בעתיד,
בעוד n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה מראש.

ערך עתידי סדרתי
ערך עתידי של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל בכל תקופה ותקופה, במשך n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה. התקבולים העתידיים צפויים להתקבל בתום כל תקופה.
Skip to content