מידע ליזמים בנושא תכנית עסקית

כאשר יזם מתכנן להקים עסק עליו להיערך בצורה נכונה ומקצועית להקמת העסק, לשם כך, עליו לעשות מספר פעולות בטרם פתיחת העסק, הפעולה החשובה ביותר היא כתיבה של תכנית עסקית.

מה זו תוכנית עסקית?
תכנית עסקית זהו מסמך המתאר את הפעילות העתידית הצפויה של העסק מכל אספקט אפשרי ואת כדאיות הקמת העסק. בתכנית העסקית ניתן למצוא מידע לגבי הפעילות התפעולית, כלכלית, שיווקית, משפטית, רעיונית וכיו”ב, של העסק העתיד להיפתח.

מהי המטרה של תכנית עסקית?
הסיבה העיקרית בגללה יזמים רבים כותבים תוכנית עסקית היא לשם גיוס מקורות מימון לעסק ממשקיעים על ידי הצגת אופן הפעילות הצפוי של העסק למשקיעים בתוכנית העסקית.
סיבות נוספות, חשובות לא פחות, הן בדיקה של הרווח הצפוי מן העסק –כדאיות ותכנון אסטרטגיה לניהול העסק כשיוקם.

מהו התוכן של התכנית העסקית?
התכנית העסקית מתארת באופן מפורט את המוצר או השירות שהעסק הולך להציע, את הפוטנציאל הכלכלי של העסק וכמו כן מתארת את מצב השוק בענף אליו העסק הולך להשתייך.

מבנה התכנית מותאם באופן אינדיבידואלי לכל עסק ועסק. יש לציין כי ישנם מטרות נוספות לכתיבת תכנית עסקית כמו לדוגמא, כתיבת תכנית עסקית למטרת רה אורגניזציה בחברה, אך בענייננו אנו נעסוק בתכנית עסקית שמטרתה היא גיוס מקורות מימון לעסק ובניית אסטרטגית ניהול.

למה חשוב לכתוב תכנית עסקית?
תמונת המראה של שוק היזמים בארץ מראה כי יזמים רבים נזקקים למקורות מימון חיצוניים על מנת להקים את העסק ולשם כך פונים לגיוס מקורות מימון מגופים כמו בנקים, קרנות מימון ואנשי ממון. יזם אשר מציג תכנית עסקית חובבנית מקטין משמעותית את סיכויו לגייס מקורות מימון לפתיחת העסק, דבר אשר עלול לחרוץ את גורלו של העסק מבעוד מועד.

איפה כותבים תכנית עסקית?
כיום ישנם המון מודלים כלכליים ותיאוריות עסקיות ומצב זה מוביל במקרים רבים לבלבול בקרב יזמים שמתקשים לבחור במודל הנכון. לכן, יש לפנות לגופים מקצועיים על מנת לכתוב תכנית עסקית שתתאים באופן הטוב ביותר לסוג העסק.

כיצד נראית תכנית עסקית?
מבחינת מבנה, כל התכניות העסקיות הן כמעט זהות, להלן פירוט לגבי מבנה של תוכנית עסקית :

  1. תמצית מנהלים –מטרתו של חלק זה היא להציג את עיקרי התוכנית העסקית בתמצות. הוא נקרא תמצית מנהלים מכיוון שהוא מיועד למנהלים בכירים או משקיעים אשר לא קוראים את התכנית העסקית על בוריה ורוצים להבין את הרעיון הכללי של היזם במספר עמודים. חלק זה הוא מהותי ביותר בתכניות עסקיות של יזמים מכיוון שתמצות לא ענייני יוביל לפסילת התכנית על ידי הקורא. חלק זה מתאר בצורה עניינת פרטים לגבי השוק, המוצר/שירות, יעדים, לו”ז וכו’.
  2. המוצר/שירות שהעסק מציע – בחלק זה היזם מציג את המוצר או השירות שהוא הולך להציע באופן מפורט. בחלק זה חשוב להדגיש את ייחודיות המוצר או השירות והביקוש שלו בשוק.

    ניתוח שוק – בחלק זה היזם מתאר את מצב השוק, היקף שוק היעד, מידע לגבי עסקים אחרים מתחרים המציעים את אותו מוצר או שירות, פוטנציאל המוצר בשוק היעד וחסמי כניסה לשוק.

  3. אסטרטגיה – בחלק זה היזם מתאר את היעדים, החזון, מידע לגבי החזר ההשקעה והמודל העסקי הצפוי לעסק.
  4.  
  5. מידע לגבי תחרות ומתחרים בענף – בחלק זה על היזם לתאר מיהם ה”שחקנים” העיקריים בענף, האסטרטגיות שלהם, המוצר או השירות שהם מציעים ומידע לגבי פוטנציאל השירות או המוצר של העסק לעומת המתחרים.
  6. מידע לגבי ארגון, שיווק ותכנון כוח אדם –בחלק זה על היזם לתאר כיצד הוא הולך לשווק את המוצר או השירות בקרב קהל היעד, מידע לגבי שלבי התפתחות וארגון ומידע לגבי כמות כוח האדם הדרושה ליישום העסק והמומחיות הנדרשת מהעובדים.
  7. מידע לגבי צוות ההנהלה והיזמים – בחלק זה של התוכנית העסקית יש לתאר מיהם היזמים שמקימים את העסק ומהו הידע שלהם בענף וכמו כן יש לתאר את מיהם האנשים העתידים לנהל את העסק ולצרף את כישוריהם, מומלץ גם לצרף קורות חיים כנספח.
  8. תכנון פיננסי – בחלק זה של התוכנית העסקית על היזם לתאר מהם ההוצאות הצפויות לשם הקמת העסק, תחזית מכירות, תחזית לגבי רווח והפסד ונקודת איזון לרווח, קרי מתי העסק עתיד להחזיר את ההשקעה ולהתחיל לייצר הכנסות. בחלק זה חשוב לציין בפירוט ובדיוק את המימון הנחוץ להקמת העסק וניהולו כדי להציג למשקיעים את הבסיס לדרישת ההון שהם עתידים להשקיע.
Skip to content