הסכם שותפות והסכם מייסדים

בעת הקמת שותפות חדשה ובניהול שותפות קיימת, לא קיימות מספיק מילים בשפה העברית בשביל לתאר את החשיבות של הסדרת יחסי השיתוף העסקיים בצורת הסכם כתוב מסודר ומוסכם – לפני שמתחילים בפעילות העסקית.

בניהול עסקיכם – היפטרו מתרבות “הסמוך עליי” ואל תסכימו לקבל התנהגות של “סמוך עליי”.

אם לא תצליחו להגיע להסכמה על נושאים מהותיים כבר בעת הדיון על תוכן הסכם שותפות – לא תגיעו להסכמה גם אחר כך!

ולכן, חוסר הסכמה בשלב הסכם שותפות אינו כישלון – אלא הכרה בכך שהשותפות לא תיטיב עם השותפים ולא תניב לכם את מה שאתם מבקשים למצוא בשותפות.

שותפים הצולחים את שלב ההתקשרות בהסכם שותפים בהצלחה ומגיעים להסכמות על הנושאים המהותיים – יצליחו לגבור על קשיים בחיי העסק בעתיד.

אז איך עושים את זה?
1. תבדקו בכנות לגבי עצמכם את הדברים הבאים:

 • מהו הבסיס לשיתוף?
 • מה מידת התאמתכם לעבודה משותפת? – כימיה אישית, שפה משותפת, פערי תרבות וגילאים.
 • האם אתם יכולים לקבל ולהכיל הערות ודעות שונות משלכם?
 • האם אתם מסוגלים לגלות גמישות בקבלת החלטות ובחירת הקשורות לעסק?

2. תגדירו את המטרות המשותפות לגבי הרעיונות העסקיים, המקורות הכספיים, השוק וחלוקת התפקידים ותחומי האחריות – מי עושה מה?
3. התאימו ציפיות האחד מרעהו.

4. טרם הקמת השותפות ,גשו לכתיבת החוזה ביניכם. עצם קיום החוזה מונע לעיתים את הצורך להשתמש בו. עצם ידיעת הצדדים כי קיים חוזה מפורט ומוסכם מונע חילוקי דעות. במשימה חשובה זו – מומלץ להיעזר בעו”ד בקי בתחום היזמות העסקית. כמו ברפואה, גם בעריכת דין תחומי התמחות, אל תתפתו להיעזר בבת דודה העוסקת בנדל”ן או רשלנות רפואית על מנת לכתוב חוזה שותפות.

מה צריך לכלול הסכם שותפות/מייסדים טרם הקמת השותפות?

 • הגדרת מטרות עסקיות משותפות. ההגדרה יכולה להיות רחבה, אך ככל שתהיה כללית יותר, כך פוחת ערכה.
 • במידה והיחס בין השותפים אינו שווה, יש לקבוע את החלק היחסי ב-% של כל שותף. ה- % יהווה הבסיס לקביעת זכותו של כל שותף להשתתפות ברווחים.
 • קביעת ההון או הנכסים הראשונים שכל שותף מזרים לשותפות החדשה.
 • קביעת מנגנון הזרמת הון על ידי השותפים, ומה קורה במקרה ששותף אחד יכול ואחר אינו יכול להזרים הון.
 • קביעת מקור המימון החיצוני.
 • קביעת מנגנון הכנסת שותפים נוספים לשותפות.
 • קביעת הגדרת התפקיד ותחומי האחריות של כל שותף ביחס לניהול העסק.
 • אופן, עיתוי וגובה המשכורת של כל שותף.
 • מי הגורם המייצג את השותפות מול צדדים שלישיים / רשויות המס.
 • אופן קבלת ההחלטות (לדוגמא: ע”י קביעת מועדים לישיבת צוות).
 • תיאור מדיניות שירות ואופן התנהלות העבודה מול הלקוחות.
 • הגדרת התנאים והעיתוי הנכונים לפירוק השותפות, כולל האפשרות של שותף לקנות החוצה את שותפו – מנגנון הקרוי במבי.
 • קביעת מנגנון טיפול בסכסוכים.

האם הסכם מייסדים בקשר עם הקמת חברה שונה מהסכם שותפות בקשר עם הקמת שותפות? – התשובה הנה כן ולא.

 

למה לא? כי באופן כללי הנושאים עליהם צריכים מייסדי החברה לתת את דעתם דומים במהותם לנושאים שהשותפים בשותפות צריכים לתת עליהם את הדעת.

 

למה כן? כי אופן הביטוי של ההסכמות הוא אחר, וכי בהקמת חברה חשיבות גדולה ואף מכרעת לקיומו של הסכם מייסדים טרם הקמת החברה. כמו כן, הסכם מייסדים להקמת חברה, יכלול התייחסות לנושאים נוספים כגון העסקת המייסדים על ידי החברה, מנגנוני פעילות דירקטוריון ואסיפת בעלי מניות, זכויות של מניות

 

מהו מנגנון במבי?

 • זהו מנגנון שמטרתו לאפשר פרידה מוסכמת בין שותפים בשותפות בדרך של רכישת חלקו של האחר.
 • המנגנון בד”כ קובע כי שותף אחד – המציע, רשאי, בהתקיים תנאים מוגדרים, להציע לשותף האחר – הניצע, לרכוש את חלקו תמורת סכום כספי.
 • בפני הניצע 2 אפשרויות: (1) לקבל את ההצעה ולמכור את חלקו תמורת הסכום המוצע, או (2) לרכוש, מהמציע את חלקו של המציע באותם התנאים.
 • ההנחה בבסיס מנגנון הבמבי הנה שהדבר יביא למכירה בשווי הריאלי, שכן ברור שהמציע יצטרך לנקוב בסכום תמורה ריאלי לחלקו בשותפות, אחרת יסתכן בכך שחלקו הוא בשותפות יירכש ממנו במחיר מוזל.


בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, עקב החשיפה המשפטית הרבה הקיימת כיום לכל בעלי העסקים, הן מצד השותפים העסקיים הן מצד לקוחות והן מצד ספקים בנקים ועובדים.
אנו נלווה כל יזם באופן אישי בתהליכי קבלת ההחלטות בעסק.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content