דגשים להקמת עסק ולניהול עסק עצמאי

ישנם מספר דברים שכל עצמאי צריך לעשות לפני הקמת עסק ולאחר הקמת העסק, נעמוד על כמה מהם להלן :
(א) ניהול ספרי חשבונות ודיווח
ניהול ספרי חשבונות כולל ניהול ספר תשלומים ותקבולים במהלך השנה, הנפקת חשבוניות – במקרה של עוסק מורשה או הנפקת קבלות – במקרה של עוסק פטור.
(ב) חובת שמירת מסמכים בעסק חדש ובעסק קיים
מרגע הקמת העסק, קיימת חובת שמירת המסמכים הנוגעים לפעילות העסק במשך 7 שנים. חלק מהמסמכים אותם חובה לשמור: קבלות, חשבוניות, הוצאות, אישורי ניכוי מס, אישורי תרומות, אישורים על הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות וכיוצ”ב.
(ג) שילוט ופרסום העסק
v מומלץ לתלות שלט בולט במקום העסק ולפרסם את דבר פתיחת העסק האינטרנט,בפורומים, במקומונים, וירחונים מקצועיים רלבנטיים.
לפני שמתקינים שילוט חיצוני על בנין יש לבדוק היטב את הוראות חוזה השכירות בדבר התקנת שילוט כאמור.
אם השילוט הנו ברחוב – יש לבדוק מול העירייה או הרשות המקומית את ההוראות בדבר התקנת שילוט רחוב וקיומו של מיסוי שילוט.
(ד) ספקי תקשורת; חברת חשמל; עירייה
עם הקמת העסק החדש יש להודיע לספקיות התקשרות, חברת חשמל ומחלקת הארנונה ומחלקת רישוי עסקים בעירייה או הרשות המקומית על תחילת פעילות כעסק, ותחילת צריכת השירותים על פי שם העסק – כדי שהחשבונות יוכרו כהוצאה מוכרת.
(ה) ביטוח העסק החדש
עם הקמת עסק חדש,מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח לגבי הביטוחים שיש לערוך לעסק. סוגי ביטוח נפוצים ביותר לעסקים הנם: ביטוח מבנה ותכולה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד ג’, ביטוח תאונות אישיות, וביטוח אחריות מקצועית. ישנם ביטוחים המוכרים לצורכי מס.
(ו) חובת תשלום אגרה שנתית – במקרה של חברה או שותפות רשומה
v חברה/שותפות חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות/שותפויות, כל שנה.
v האגרה השנתית לרשם החברות/השותפויות נעה בין 1000 ל 2000 ש”ח בכפוף למועד תשלום האגרה .
v שיעורי האגרות מתעדכנים כל שנה, וניתן למצוא את שיעורי האגרה המעודכנים באתר של משרד המשפטים:
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/Pages/agrot.aspx

(ז) אתר אינטרנט
v עם הקמת עסק חדש מומלץ להקים אתר אינטרנט לעסק החדש,הן ככרטיס ביקור וירטואלי,והן לצרכים שיווקיים ולצורך גיוס לקוחות לעסק החדש.
v פונים לחברה שמקימה אתרים, מחליטים על שם מתחם Domain Name, משלמים דמי הקצאת שם מתחם ונרשמים במרשם אתרי אינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי http://www.isoc.org.il/.
v בוחרים תכנים לאתר האינטרנט תוך הפגנת זהירות ביחס לגורמים הבאים:
סימני מסחר ושמות מתחם – הימנעו משימוש בשמות מתחם או סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה – במראה או בצליל.
זכויות יוצרים – הימנעו מלפרסם או להשתמש בתוכן או ביצירה שאינה שלכם. רוצים להשתמש – קבלו רשות מפורשת מהיוצר או בעל הזכות. הרשות נדרשת גם לשימוש בתמונות אומנות.
לשון הרע ופגיעה בפרטיות – הימנעו מלהוציא דיבתו או לפגוע בפרטיות של האחר. לשון הרע/ הוצאת דיבה = פרסום ברבים (לפחות ל-2 אנשים) של דברים העשויים להשפיל או לבזות אדם. פגיעה בפרטיות הנה יכולה להיות שימוש בתמונה של אדם ללא רשותו.
עוולות מסחריות – הימנעו מ: (1) עוולת גניבת עין – לגרום לכך שעסק או מוצר ייחשבו כעסק או מוצר של מישהו אחר; ו- (2) עוולת תיאור כוזב – הפצת מידע כוזב לגבי עסק או מוצר שלכם או של אחרים.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים להקמת עסק חדש, מההיבטים הפרקטים המיסויים והמשפטיים, נרחיב התחומי המכירות והשיווק הקלאסי והאינטרנטי וכן בתחומי הפרסום ויחסי הציבור

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content