- סילבוס יזמות נדל"ן מורחב

מוכנים להתחיל? מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

למי מתאים הקורס

קורס השקעות בנדלן מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי הנדל”ן, ליזום ולבצע עסקאות נדל”ן החל ברכישת דירה, שיפוץ דירה או ייזום פרויקטים בנדל”ן.
 

מתכונת הקורס

תוכנית הלימודים הייחודית כוללת השתלמות בת 30 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד, פעם או פעמיים בשבוע בהתאם למסלול הלימודים. הקורס כולל יישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים הנה יישומית ופרקטית כוללת בין היתר את נושאי הלימוד הבאים:

 

יסודות הנדל”ן:

מבוא לעולם הנדל”ן

סקירה כלכלית של שוק הנדל”ן בארץ ובעולם, האם יש בועת נדל”ן?

המרצה: מרכז אקדמי

 

מושגי יסוד בנדל”ן

סקירת נכסי נדל”ן

מושגי יסוד במקרקעין

עקרונות התכנון והבנייה

מוסדות התכנון והבנייה

תמ”א ותכנית מתאר מקומית

תכנית בניין עיר

מפת ייעודי קרקע וטבילת זכויות

השבחת וירידת ערך

מרצה: שמאי

 

סוגיות משפטיות בנדל”ן א’

עקרונות משפטיים בהסכמי נדל”ן

הסכמי מכר ורכש

הסכמי שכירות והשכרה

הסכמי חכירה

פסיקות משפטיות בנדל”ן

מרצה: עו”ד

 

מושגי יסודות הנדל”ן

עקרונות התכנון והבנייה בישראל

חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה 1965

תוכנית מתאר מקומית/ מפורטת + תשריט תב”ע לדוגמא

מהי תוכנית ומה מטרתה? תמ”א-תוכנית מתאר ארצית

פרקי התקנות השונים בחוק

מרצה: אדריכל

 

חשיבת NLP

פיתוח מיומנויות תקשורת בין אישיות

שיפור מיומנויות ההשפעה, השכנוע, השווק והמכירה

סוגי תקשורת

ארגז כלים להתמודדיות עם סיטואציות שונות

מרצה: יזם

 

השקעות בנדל”ן א’

השבחות נכסים

בחינת כדאיות השבחה בנכסים

איתור נכסים בעלי פוטניציאל עודף

יחסי ברוטו נטו בנכסים

תמחור עלויות שיפוץ וחומרי גלם

ניהול הפרוייקט וכתבי כמויות

מרצה: אדריכל

 

השקעות בנדל”ן

הפשרת קרקעות חקלאיות

הערכת שמאות לנכסי נדל”ן

דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר

שווי קרקע ספקולטיבית

מרצה: שמאי

 

רישוי איחוד חלקות

איחוד חלקות – בהסכמה או שלא בהסכמת בעלים, ההליך ברשויות השונות

הליך הרישוי, המקרים בהם יידרש היתר בניה

אגרות בניה – ואגרות והיטלי פיתוח- מהם?

בתים משותפים, איחוד של חלקות, פיצול או חלוקה, מחיקת שעבודים

מרצה: אדריכל

 

איתור ליקויי בנייה

חוק מכר דירות

עריכת סקר סביבתי

ליקוי בנייה נפוצים

קרינה אלקטרומגנטית

רטיבות, קרינה, חיפויים, ושלד

חשמל, אקוסטיקה, קורוזיה

מרצה: מהנדס אזרחי

 

ניהול פרויקטים והכרת חומרי גמר

התקשרות עם ספקים וקבלנים

ניהול תקציבים

ידיעה בבחירת חומרי גמר

אלמנטים מיוחדים של קונסטרוקציה

חתימת הסכמים עם קבלני משנה ובעלי מקצוע

מרצה: אדריכל

 

מימון ומיסוי פרויקטים בנדל”ן

תכנית עסקית לפרויקט

בנייה והצגה של תכנית עסקית בנדל”ן

בחינת כדאיות של פרויקטים בנדל”ן

מרצה: מרכז אקדמי

 

ניהול מו”מ אפקטיבי בנדל”ן

טקטיקות ואסטרטגיות

טיפול בהתנגדויות וסגירה

מרצה: מומחה בניהול מו”מ

השקעות בנדל”ן ומינוף סיכונים

משכנתאות

שעבוד נכסים

הלוואות לכל מטרה

מקורות למימון עסקאות נדל”ן

תקציב רכישה והון עצמי

מרצה: בנקאי

 

היבטי מיסוי ביזמות נדלן והתחדשות עירונית, התמ”א החדש וחוק ההסדרים

מס שבח

היטל השבחה

מס רכישה

העלאת היטלי השבחה

פטורים במיסוי מקרקעין

מרצה: עו”ד

 

מקורות מימון וניהול פרויקטים מול הבנק דיון וניתוח מטלת מימון

תכנון משכנתאות

ריבית אפקטיבית וחישובי ריבית

תנאים לאישור משכנתאות

ריבית קבועה, משתנה ובסיסי הצמדה

לוחות סילוקין

בניית תמהיל משכנתאות

מרצה: בנקאי

 

מצגות ביניים השקעה בנדל”ן ללא הון עצמי וקריאת חוזים חוויתית

הערכת פרוייקטים בנדל”ן של הסטודנטים

השקעות בנדל”ן ללא הון עצמי

מרצה: מרכז אקדמי

 

השקעות בנדל”ן ב’

השקעות נדל”ן בחו”ל

סקירת משבר הנדלן בארה”ב

נדל”ן פרטי ומסחרי בארה”ב

רכישות מבנקים וכונסי נכסים

תשואות ברוטו ונטו

שיפוץ, מימון ומיסוי

ערים בארה”ב

מרצה: יזם

 

סוגיות משפטיות בנדל”ן ב’

בדיקות תכנוניות

בדיקות קנייניות

זכויות של צדדים שלישיים

דמי מפתח

מרצה: עו”ד

 

הצגת מערכות התכנון

הפקעה

איחוד חלקות

רישוי והיתרי בנייה

הקלות ושימוש חורג

פיצולי דירות

רכוש משותף

פטרים והנחות

מנהל מקרקעי ישראל

מרצה: שמאי

 

קבוצות רכישה/פינוי בינוי/תמ”א 38

קבוצות רכישה

קבוצות רוכשים

תמ”א 1/2 38

פינוי בינוי

מרצה: יזם

 

הערכת שווי נדל”ן ונדל”ן מסחרי

נדל”ן מסחרי

יחסי חזית עומק

חישובי תשואה בנדל”ן מסחרי

מרצה: שמאי

 

מפגש עם יזם אורח

פרזנטציות בהשקעות נדל”ן

מרצה: מרכז אקדמי

 

תמ”א 38 – התחדשות עירונית ופינוי בינוי

מבוא לעולם התמ”א

תמ”א 38 החדש

סקירה על התכנית כולל שינויים, תיקון 1 ותיקון 2

רקע שוק, ניתוח רשויות מקומיות, תמורות בשוק וגופי מימון

מרצה: אדריכל

 

תכנון אדריכלי

מורכבות תכנונית בראי רשויות מקומיות ופתרונותיה

תהליך היתר בנייה ומורכבויותיו

מטלה לדוגמא

מרצה: אדריכל

 

פינוי בינוי

שלבי יצירת עסקה של פינוי בינוי

תהליך מימוש התכנית ברשויות השונות

מרצה: אדריכל

 

תמ”א בראי היזם

ניתוח פרויקט קונקרטי

התנהלות חוזית

בחינת כדאיות כלכלית

מימון בנקאי

ערבויות חוק המכר

מעורבות הבנק בפרויקט

מרצה: נמכ”ל חבר’ בנייה – יזם

 

היבט משפטי

בדיקות משפטיות מקדימות

דרכים לביצוע התקשרות ראשונית עם דיירים

דגשים בעסקת תמ”א 38 (1) ו- (2)

עקרונות לניהול משא ומתן משפטי

ייפוי כוח – חשיבותם ומשמעויותיהם

שינוי זכויות הדיירים – תמ”א 38 החדש

ניתוח משפטי של מנגנוני הפיקוח ועוד

מרצה: עו”ד תמ”א 38 החדש

 

תכנון קונסטרוקטיבי

רקע תכנוני – הנדסי

הצגת עקרונות החיזוק ההנדסי – תקן 413

הצגת מקרים ופתרונות – תכנון קונסטרוקטיבי – תמ”א

תכנון תמ”א 38 – הריסה ובנייה מחדש

מרצה: קונסטרוקטור

 

היבט אדריכלי

תמ”א בראי הרשויות המקומיות

תיקון זכויות הדיירים – חדש

יצירת מסגרת תכנונית תוך ראייה מערכתית להתחדשות עירונית

מרצה: אדריכל

 

היבט פרסומי

מהו מיתוג? מהי חשיבותו לכל מוצר בהתמקדות נדל”נית?

מיתוג ודגשים למשרד מכירות

תכנון קונספט שיווקי

מהי הדמיה? (כולל דוגמאות)

מרצה: מנכ”ל משרד פרסום

 

היבט יזמי

ביצוע פרויקט תמ”א 38 – מורכבות בתוספת בנייה על הקיים

מורכבות ביצוע בפרויקט הריסה ובנייה.

מרצה: יזם

 

על בית הספר

בית הספר ליזמות עסקית הנו בית הספר היחיד בארץ היוצא מתוך משרד רואי חשבון ומשלב בתוכנית הלימודים פרקטיקה מעשית ומרצים בעלי ניסיון מקצועי רב.

תוכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד רואי חשבון מועלם ומועלם, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומעסיק כ-50 עובדים בשלוחות המשרד שברמת גן, בכפר סבא ובירושלים. מתוך מטרה להקל על היזמים, היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות.

 

ללא תשלום נוסף:

מתוך מטרה להקל על היזמים,היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות ללא תשלום נוסף :

• חונכות אישית של רואה חשבון או כלכלן ליזם במהלך 5 פגישות ליווי אישיות במהלך הקורס, הליווי כולל הכוונה מקצועית באיתור עסקאות נדל”ן, ליווי בניהול מו”מ עם בנק M • למשכנתאות ובחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בנדל”ן לקראת ההשקעה.

• פתיחת תיק בכל רשויות המס לפעילות הנדל”ן.

• שירותי הנהלת חשבונות ודיווחים חודשיים במשך חצי שנה.

• בחינת התכנית פיננסית לפרויקטים בתחום הנדל”ן.

• ליווי היזם בגיוס הון בנקאי.

 

תעודת גמר

תעודת גמר מטעם בית הספר ליזמות תוענק לכל יזם שיעמוד בחובות הנוכחות ובכל מטלות הקורס.
Skip to content