פתיחת עסק, עוסק פטור או עוסק מורשה?

עפ”י חוק החברות, כל אדם יכול להקים חברה בלבד כאשר הוא כשיר משפטית – לא מוגבל ע”י פשיטת רגל, ומטרת החברה היא חוקית.
משהתקבלה ההחלטה על הקמת חברה בע”מ יש לעשות מספר דברים :
1. לבחור שם לחברה החדשה כאשר סיומת השם היא בע”מ, לדוגמא : “חברת ראובן אלקטרוניקה בע”מ”.
2. משנבחר השם, יש לבדוק אצל רשם החברות אם השם הזה אינו תפוס ע”י חברה אחרת. להלן קישור לאתר של רשם החברות:
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/FormsAndPayments/forms/Pages/havarot.aspx
חשוב לציין כי גם אם השם זמין אך הוא דומה בצורה מהותית לשם של חברה אחרת, ישנו סיכוי טוב שהשם של החברה החדשה לא יאושר.
רצוי להגיש כמה שמות לאישור עפ”י סדר עדיפויות כך שאם שם אחד לא יאושר אחר כן יאושר.
4. על מנת להקים חברה יש צורך במספר טפסים כמו : בקשה לאישור חברה, הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים ראשונית ותקנון חברה ראשוני הכולל את חלוקת המניות.
להלן לינק לאתר בו ניתן להוריד את כל הטפסים הדרושים להקמת חברה :
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/FormsAndPayments/forms/Pages/havarot.aspx

5. אחרי שמגישים לרשם החברות את כל המסמכים לרישום תקבלו תעודת התאגדות מקורית. תעודת ההתאגדות כוללת את מספר הרישום של החברה, בן 9 ספרות, שבד”כ יתחיל ב- 51…..
6. עם הקמת החברה יש לשלם אגרת רישום של 2,700 ש”ח –סכום זה מתעדכן פעמיים בשנה.
7. ניתן להגיש את המסמכים דרך חברות לשירותים משפטיים כמו “שירות המפעיל” :

  1. http://www.sherut-hamafil.dpages.co.il/ – עלות השירות כ-350 ש”ח.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים להקמת עסק חדש, מההיבטים המשפטיים, נבחן את הכדאיות להקמת עוסק מורשה, עוסק פטור, או חברה בע”מ ומהם היתרונות והחסרונות שבהתאגדות כחברה בע”מ.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, לבחינת כדאיות ההקמה של עוסק מורשה, לעומת עוסק פטור או חברה בע”מ ונלווה כל יזם באופן אישי, בקבלת ההחלטה.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content